Výroba prehrievač, ekonomizér – Hirschberg, Nemecko